Primary tabs

News

Marie Rognes, Head of BioComp at Simula. (Photo: Sverre Jarild/Simula)
Siden 2010 har ledelsen ved Simula jobbet målbevisst med å øke kvinneandelen ved Simula. Innsatsen har lønnet seg, og det er nå nesten 30 prosent kvinner blant Simulas forskere, godt over...

Find publication

Export 24 results:
2017
2016

Journal articles

IEEE Transactions on Wireless Communication 15, no. 3 (2016): 2205-2214.
Status: Published

Proceedings, refereed

In IEEE Wireless Communications and Networking Conference., 2016.
Status: Published
In IEEE Wireless Communications and Networking Conference., 2016.
Status: Published
In IEEE International Conference on Communications (ICC)., 2016.
Status: Published
In IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM). San Francisco, California/U.S.A., 2016.
Status: Published