Simula in the media

Kronikk: Det er umulig å forutsi alle mulige ekstreme hendelser i dagens IKT-systemer. Vi må derfor utvikle og drifte anti-sårbare systemer som begrenser skaden, og blir sterkere av dem.
Simula, Kjell Jørgen Hole, Simula@UiB
Forskning.no
Slik vil de omgå kryptering og samtidig overvåke fiberkablene ut og inn av Norge Gir bare mening hvis IKT-bransjen hjelper E-tjenesten, sier professor Olav Lysne.
Simula
Digi.no
Et nytt utvalg råder regjeringen til å overvåke all datakommunikasjon inn og ut av Norge. Det såkalte Lysne II-utvalget la mandag ettermiddag en rapport til Forsvarsministeren om Digitalt Grenseforsvar (DGF).
Simula
Computerworld Norge
KRONIKK: Vi bruker i stor grad tidligere suksess som indikator for fremtidig suksess. Ledere som har lykkes svært godt betales med millionlønninger. Gründere som har lykkes med tidligere produkter og firma får lettere nye investorer.
Simula Research Laboratory, simula research laboratory
Computerworld Norge
KOMMENTAR: Sak på digi.no kan gi feil inntrykk, mener professorene Hole og Ytrehus.
Simula Research Laboratory, Simula
Digi.no
Konsulentselskapene er klare i sin tale: For få klarer å ta ut gevinstene av it-prosjektet. Professor Magne Jørgensen hos Simula kan på sin side fortelle om en betydelig bedring i offentlig sektor.
Simula
Computerworld Norge
Vi trenger en tydeligere politikk. Forskning er et av de viktigste virkemidlene for å øke produktiviteten i det norske samfunnet.
Simula, Kyrre Lekve
Aftenposten - Login
Store prosjekter har større risiko for å mislykkes enn små prosjekter. På Sykehuset Innlandet har legene frustrert ventet på at det nye røntgen- og datasystemet Helse Sør-Øst har bestilt skal bli klart.
Simula Research Laboratory, Magne Jørgensen
TV2
Samarbeid. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha flere sentre for forskningsdrevet innovasjon i framtiden. Fredag besøkte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Center for Cardiological Innovation (CCI).
Simula, Kalkulo
Khrono
Sentre og institutter som Simula og NILU drar inn opp mot det tidobbelte per forskerhode fra EU s program Horisont 2020 sammenlignet med de store universitetene.
Simula
På Høyden
Arbeidsliv. Stortingsrepresentant Marianne Aasen begynner som leder for Simula-skolen når hun går ut av Stortinget neste år.
Simula
Khrono
Evolusjonen og samfunnsforbedringer har gitt mennesket en høy intelligens. Intelligensen gjør at det er vi som i stor grad bestemmer sjimpansens og andre dyrs skjebne og ikke de vår skjebne. Hva med evolusjonen av datamaskinens intelligens?
simula research laboratory
Computerworld Norge