Primary tabs

Most recent publications

In Samfunnssikkerhetskonferansen, Oslo. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, 2016.
Talks, invited
2016
In Kommunal- og moderniseringsdepartementet., 2016.
Talks, invited
2016

News

Professor Olav Lysne (Photo: Simula/Bård Gudim)
The Ministry of Defense established an independent committee in February with the objective of evaluating main issues concerning the collection of information from the digital traffic in and out of...

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 196 results:
2016

Journal articles

Talks, invited

In Norges Forskningsråd, ., 2016.
Status: Published
In Program for toppledergrupper i staten. DIFI, 2016.
Status: Published
In Finansdepartementet., 2016.
Status: Published
In Justisdepartementet., 2016.
Status: Published
In Regjeringskvartalet. Departementenes Nettverk for informasjonssikkerhet, 2016.
Status: Published
In Samfunnssikkerhetskonferansen, Oslo. Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, 2016.
Status: Published
In Kommunal- og moderniseringsdepartementet., 2016.
Status: Published