Primary tabs

Most recent publications

In Forsvarets Høgskole, Sjefskurset., 2017.
Talks, invited
2017
In Høyesterett., 2017.
Talks, invited
2017
In Telenor Group Public and Regulatory Affairs., 2017.
Talks, invited
2017

News

Professor Olav Lysne (Photo: Simula/Bård Gudim)
The Ministry of Defense established an independent committee in February with the objective of evaluating main issues concerning the collection of information from the digital traffic in and out of...

Simula in the media

Korleis kan ein sikre seg mot farar ein enno ikkje veit om? Forskarane og studentane på det nye senteret Simula@ Bergen har éit hovudmål: Å trygge våre framtidige data. - Tenk deg at du skal bygge eit hus. Då treng du gode byggesteinar.
Simula
På Høyden

Find publication

Export 242 results:
2017

Talks, invited

In Forsvarets høgskole, informasjonskurset., 2017.
Status: Published
In Stortinget, Høyres stortingsgruppe., 2017.
Status: Published
In Stortinget, Fremskrittspartiets stortingsgruppe., 2017.
Status: Published
In Norsk Utenrikspolitisk Institutt - NUPI., 2017.
Status: Published
In Samferdselsdepartementet, Nordic Baltic Meeting., 2017.
Status: Published
In Oslo Militære Samfund., 2017.
Status: Published
In Stortinget, SVs stortingsgruppe., 2017.
Status: Published
In Utenriksdepartementet., 2017.
Status: Published
In NorSIS workshop om hendelseshåndtering i kommunesektoren., 2017.
Status: Published
In Telenor Group Public and Regulatory Affairs., 2017.
Status: Published