Primary tabs

Selected publications

In The 25th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE)., 2014.
Proceedings, refereed
2014
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology 24, no. 3 (2015): 1-52.
Journal Article
2015
In The 38th International Conference on Software Engineering (ICSE), Software Engineering in Practice (SEIP) track ., 2016.
Proceedings, refereed
2016

News

Marie Rognes, Head of BioComp at Simula. (Photo: Sverre Jarild/Simula)
Siden 2010 har ledelsen ved Simula jobbet målbevisst med å øke kvinneandelen ved Simula. Innsatsen har lønnet seg, og det er nå nesten 30 prosent kvinner blant Simulas forskere, godt over...

Find publication

Export 136 results:
2017

Journal articles

Proceedings, refereed

In The International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development (MODELSWARD)., 2017.
Status: Accepted
In 10th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST 2017)., 2017.
Status: Accepted
2016

Journal articles

Information and Software Technology 72 (2016): 68-89.
Status: Published
Information and Software Technology 83 (2016): 116-135.
Status: Published

Proceedings, refereed

In IEEE World Congress on Computational Intelligence., 2016.
Status: Published